Japans scherm IV: de drie witten: sneeuw, pruimenbloesem, maanlicht/
Japanese screen IV: the three whites: snow, prune blossom, moonlight,
2011

pailletten op bedrukt papier/ sequins on printed paper, 20.5 x 45.5 cm